เส้นทางไปวัดพระนอน บางพลีใหญ่

เส้นทางไปมหาวิหารพระนอนใหญ่,เส้นทางไปวัดพระนอน,มหาวิหารพระนอน

ครั้ง

1.วิ่งไปตามเส้นบางนาขาออก 2.กลับรถตรง Home pro 3.เลี้ยวซ้ายตรงข้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์
4.วิ่งไปประมาณ 5 กม. ให้เลี้ยวซ้ายจะมีป้ายบอกทางเพื่อไปวัดพระนอน

ช่องของเรา