พุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์,แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก,ไกล้กับวัดถ้ำสาริกา

ครั้ง

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

ตั้งอยู่ไกล้กับวัดถ้ำสาริกา(เลยจากวัดถ้ำสาริกา) และ ใกล้ๆ กับทางไปน้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ประมาณ 3 กิโลเมตร

“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์”

สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหาอภิสมัย พุทธชยันตีครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในประเทศต่างๆ ที่มีชาวพุทธเข้มแข็งได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองในวาระนี้เป็นเวลา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2553-2555 เช่น ในประเทศศรีลังกา พม่า อินเดีย เป็นต้น
บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล

ช่องของเรา