กราบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์

หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่,วัดห้วยมงคล,ประจวบคีรีขันธ์

ครั้ง

ที่ตั้ง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล  เนื่องจากครั้งที่เสด็จมายังวัดนี้ได้มีดำริให้สร้างถนนใหม่ จากถนนดินเป็นถนนลาดยาง  โดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกับชื่อวัด
ผู้คนเดินลอดท้องช้างเพื่อขอพร โชคลาภ และสิ่งดี ๆให้เข้ามาในชีวิต

ช่องของเรา