อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์

ภูหินร่องกล้า,เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์,เที่ยวภูเขา

ครั้ง

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527
ลักษณะเป็นลานหินที่มีอาณาบริเวณ ลานหินมีรอยแตกเป็นแนว เป็น ร่อง เหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบ ขนาดพอคนก้าวข้ามได้ ผาชูธง อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน สามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล จะสวยงามมากในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ผกค. ขึ้นไปชูธงแดงรูปค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะฝ่ายรัฐบาล
ผานาคราช
ผาหัวใจหิน

นี่แหละผาชูธง ภูหินร่องกล้า

ช่องของเรา