ริมน่าน ธรรมชาติ และความงดงาม ของจังหวัดน่าน

ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

ครั้ง

"น่าน"
เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ
เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต อาทิ เมืองวรนคร เวียงศีรษะเกษ อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญนั้นคือ แม่น้ำน่าน ที่หล่อหลอมวิถีชีวิตผู้คนมาแต่ช้านาน
ก่อนอื่น ต้องขอบคุณภาพ จากเพื่อนสุดหล่อ เก่ง รวย คนนึงชื่อตั้มนะครับ
วิวธรรมชาติ ทุ่งนา ยามอาทิตย์ อัสดง
วัดนี้ใครรู้บ้างช่วยบอกทีนะครับ คนถ่าย ก็ไม่ทราบเช่นกัน
จังหวัดน่าน มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมีความแตกต่างของฤดูอย่างชัดเจน
แมวตัวนี้ ถ้าพูดได้น่าจะบอกว่า อย่ารบกวนหนูเลยค่ะ
ทะเลหมอกสวยๆ พร้อมบรรยากาศ สบายๆ ยามเช้า
พระนอนงดงามวิจิตร

ช่องของเรา